page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu 
w środowisku szkolnym


Elżbieta Strutyńska


Streszczenie
Zawód nauczycielski, ze względu na specyfikę działania pedagogicznego, jestzawodem zagrożonym mobbingiem. Teza ta znajduje uzasadnienie w wynikach europejskich badań wskazujących na podwyższone ryzyko wystąpienia mobbingu w tym właśnie środowisku pracy. Celem pracy była próba wyłonienia czynników warunkujących mobbing w sektorze edukacji. Analizy przeprowadzono na podstawie dwóch kwestionariuszy - NAQ i konstrukcji własnej, składającego się z kilku skal pomiarowych. Badaniami objęto całą populację nauczycieli (N = 846) pracujących w rożnych typach placówek (n = 55) znajdujących się na terenie jednego powiatu województwa mazowieckiego. Wypełnione kwestionariusze ankiety zwróciło 633 z nich, które poddano logistycznej analizie regresji. Uzyskane wyniki badań wskazały, iż 3,6% badanych nauczycieli jest ofiarami mobbingu. Analizy pokazały, iż najsilniejsze znaczenie dla bycia ofiarą mobbingu w środowisku nauczycielskim ma: 1. jakość sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki, 2. rozumienie mobbingu w poczuciu badanych nauczycieli jako "obciążanie pracą i kontrolowanie", 3. cechy podmiotowe ofiar o zabarwieniu pozytywnym oraz 4. poczucie satysfakcji zawodowej badanych.

Słowa kluczowe: mobbing, nauczyciel

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej