page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Donosicielstwo: Przyczyny i konsekwencje

Brita Bjorkelo


Streszczenie
Donoszenie to zjawisko i zachowanie, które jest paradoksalne. Z jednej strony istnieją pracownicy, którzy w dobrej wierze informują o zachowaniach nagannych innych osób. Z drugiej strony donoszenie na kogoś może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jest tak choć większość ludzi pewnie zgodzi się, że należałoby skończyć z korupcją i ze złym zarządzaniem. Aby rozwikłać ten paradoks i zrozumieć zjawisko donosicielstwa, obecny artykuł prezentuje obszar badań nad donoszeniem (1) zarysowuje historyczne tło badań, następnie (2) definiuje pojęcie, następnie (3) prezentuje teoretyczne podejścia do zjawiska donosicielstwa, oraz (4) opisuje wyniki badań. Na koniec (5) zaproponowane będą implikacje dla dalszych badań.

Słowa kluczowe: donosicielstwo, przyczyny, konsekwencje

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej