page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych 
z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami

Lidia Grzesiuk
Małgorzata Gamian-Wilk


Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja danych empirycznych na temat mobbingu w miejscu pracy. Na wstępie zaprezentowano najważniejsze konkluzje dotyczące trwających od ponad 30 lat rozważań na temat kryteriów definiujących zjawisko mobbingu w miejscu pracy. Następnie przedstawiono negatywne działania składające się na obraz zjawiska, oraz wyniki obserwacji i analiz statystycznych. Przytoczono dane ilustrujące skalę problemu, źródła (organizacyjne, społeczne i indywidualne) oraz konsekwencje (dla osoby poddawanej nękaniu i dla organizacji). Artykuł zawiera bogate odniesienia do badań własnych, które generalnie są spójne z wynikami uzyskiwanymi przez innych badaczy.

Słowa kluczowe: mobbing, bullying, agresja w pracy, geneza mobbingu, konsekwencje mobbingu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej