page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Roszczeniowość psychologiczna i metoda jej pomiaru - polska adaptacja

Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
Jarosław Piotrowski,
Tomasz BaranStreszczenie
W artykule zaprezentowano proces adaptacji Skali Roszczeniowości Psychologicznej (Psychological Entitlement Scale, PES) Keitha Campbella i współpracowników. Badania zrealizowano na próbach studenckich, ogólnopolskiej próbie adolescentów i młodych dorosłych oraz osób pracujących (n = 1040). W celu sprawdzenia trafności skali sprawdzono jej strukturę wewnętrzną przy pomocy konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz trafność zewnętrzną, wzorując się na procedurach zastosowanych przez autorów skali PES. Polska wersja skali PES wykazuje się trafnością wewnętrzną i zewnętrzną, wysoką stabilnością czasową oraz dobrą spójnością wewnętrzną.

Słowa kluczowe: Skala Roszczeniowości Psychologicznej (PES), polska adaptacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej