page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Uwarunkowania organizacyjnych zachowań obywatelskich
w relacji  przełożeni i ich podwładni.

Alicja Keplinger, Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa

Streszczenie
Dbałość o wysoki poziom dopasowania w relacji pracownik – przełożony może być sposobem na poradzenie sobie z narastającymi problemami kadrowymi i ekonomicznymi polskich firm. Prezentowane badania mieszczą się w nurcie teorii społecznego uczenia się i psychologii interakcyjnej. Zakładamy, że o dopasowaniu do firmy często nie decydują kwalifikacje lecz preferencje w zakresie sposobu pracy, wartości, atmosfery czy stosunków z bezpośrednim przełożonym. W rozważaniach teoretycznych oraz w analizach empirycznych skupiamy się na dopasowaniu w relacji pracownik – przełożony w zakresie wybranych zmiennych: samokontrola i zadowolenie z pracy (ZP), które w znaczącym stopniu stymulują występowanie organizacyjnych zachowań obywatelskich (Organizational Citizenship Behavior – OCB). Przewidujemy trzy możliwe rodzaje związku i dopasowania: komplementarny, neutralny i sprzeczny. Badania zostały przeprowadzone w 2014 roku na grupie 74 przełożonych i 167 pracowników.

Słowa kluczowe: dopasowanie pracownik – przełożony, organizacyjne zachowania obywatelskie, samokontrola, zadowolenie z pracy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej