page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do 
podejmowania nieetycznych zachowań pro-organizacyjnych – raport z badań

Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski

Streszczenie
Celem poniższych badań było zaprezentowanie wzajemnych związków etyki pracy, przywiązania organizacyjnego oraz gotowości do podejmowania nieetycznych zachowań na rzecz organizacji w polskiej próbie (N=321). Etykę pracy rozpatrywano – zgodnie z koncepcją Maxa Webera – jako syndrom siedmiu wymiarów (postaw i przekonań): traktowania pracy jako wartości centralnej, wartościowania ciężkiej pracy, niechęci do marnowania czasu, niechęci do czasu wolnego, odraczania gratyfikacji, gotowości do moralnego postępowania oraz polegania na sobie. Przywiązanie organizacyjne zostało zdefiniowane zgodnie z trójczynnikowym modelem przywiązania Meyera i Allen i rozpatrywano jako zespół stanów psychicznych: przywiązania afektywnego, trwałego i normatywnego. Gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań pro-organizacyjnych traktowano jako skłonność jednostki do zachowań nieuczciwych, ale dla dobra organizacji. W badaniach uzyskano umiarkowane i słabe związki wymiarów etyki pracy z przywiązaniem organizacyjnym. Istotnymi predyktorami przywiązania są: wymiar ciężkiej pracy, wymiar traktowania pracy jako wartości centralnej w życiu, odraczanie gratyfikacji oraz niższa tendencja do polegania na sobie. Potwierdzono też, że gotowość do moralnego (uczciwego) postępowania i dezaprobata czasu wolnego obniżają gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań pro-organizacyjnych, a przywiązanie normatywne oraz wartościowanie ciężkiej pracy zwiększają tę gotowość.

Słowa kluczowe: wymiary etyki pracy, przywiązanie organizacyjne, nieetyczne zachowania pro-organizacyjne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej