page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

 Gdy nasza praca pasuje do naszych wartości. 
Ocena zgodności własnych wartości i organizacji a wypalenie zawodowe.

Sylwiusz Retowski,
Maria Jolanta Podsiadły


Streszczenie
Wiele badań potwierdza wpływ płytkiej bądź głębokiej strategii pracy emocjonalnej na wypalenie zawodowe (Bazińska i in. 2010). Według Maslach (2001) niezgodność pomiędzy osobistymi i organizacyjnymi wartościami może powodować pogłębienie wypalenia zawodowego. Celem tego badania było sprawdzenie czy możliwość realizacji wartości w miejscu pracy moderuje wpływ pracy emocjonalnej na wypalenie. Badania przeprowadzono na grupie 211 pracowników z różnych organizacji. W badaniu mierzono wartości osobiste, strategie pracy emocjonalnej, wypalenie zawodowe oraz możliwość realizacji wartości osobistych w miejscu pracy. Pomiar poczucia realizacji wartości został przygotowany na potrzeby tego badania. Wyniki wskazują na pozytywną korelację pomiędzy poczuciem realizacji własnych wartości przez pracowników oraz wypaleniem zawodowym. Analiza regresji wykazała, że w przypadku poczucia niemożności realizacji wartości osobistych w miejscu pracy, obydwie strategie pracy emocjonalnej mają silniejszy wpływ na nasilenie depersonalizacji. Efekt ten pojawił się jedynie w przypadku najważniejszych wartości w pracy. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wskazują na to, że poczucie zgodności pomiędzy osobistymi i organizacyjnymi wartościami wpływa na proces pracy emocjonalnej w miejscu pracy. Wyniki wskazują również, że rodzaj cenionych przez pracownika wartości nie odgrywa istotnej roli w przewidywaniu nasilenia stosowanych strategii pracy emocjonalnej oraz wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: Spójność wartości, praca emocjonalna, wypalenie zawodowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej