page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory 
zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim

Bohdan Rożnowski,
Katarzyna Olczykowska

Streszczenie
Motywacja do pracy jest często ujmowana w aspekcie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród tych ostatnich podkreśla się płacę i benefity pracownicze. Drugi czynnik motywacji związany jest z wewnętrznymi nagrodami. Należą do nich między innymi rozwój zainteresowań, realizacja wartości czy okazywany podmiotowi szacunek. Mechanizmy działania tych najwyraźniej można obserwować w pracy wolontariuszy. Ta forma zatrudnienia minimalizuje wpływ zewnętrznych czynników motywacyjnych. W badaniach skoncentrowano się na rozumieniu pracy zdefiniowanego jako Styl Orientacji Zawodowej (Kasprzak, 2012) oraz zgodności pracy ze ścieżką rozwoju zawodowego (Sutherland i Canwell, 2007). Przebadano grupę ponad 600 wolontariuszy z organizacji różnego typu. Wyniki przeprowadzonych równań regresji wskazują na brak oczekiwanych związków pomiędzy traktowaniem pracy jako służby i natężeniem zaangażowania w pracę wśród wolontariuszy. Rozumienie pracy jako źródła dochodów lub osiągania statusu społecznego ma znacznie większy wpływ na motywację do pracy w wolontariacie.

Słowa kluczowe: znaczenie pracy, styl orientacji zawodowej, zaangażowanie w pracę, wolontariat

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej