page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dopasowanie do pracy a zaangażowanie. 
Mediacyjna rola przekonania na temat sensowności pracy

Teresa Chirkowska-Smolak

Streszczenie
Artykuł dotyczy czynników związanych z pracą, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla zaangażowania w pracę. Zaangażowanie jest to traktowane jako pozytywny stan umysłu przeciwny do wypalenia zawodowego (przynajmniej na dwóch podstawowych wymiarach modelu Maslach; Schaufeli, Bakker, 2004), dlatego do jego wyjaśnienia wykorzystana jest koncepcja dopasowania do pracy w sześciu obszarach, zaproponowana przez Maslach i Leitera (2008) do analizy relacji pomiędzy człowiekiem a pracą. Obszary te (obciążenie pracą, kontrola, wynagradzanie i wyrażanie uznania, relacje ze współpracownikami, sprawiedliwość oraz wartości) zostały uzupełnione o dopasowanie w obszarze relacji z przełożonymi (przywództwo). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań (N=351) testowany był model mediacyjny, w którym rolę zmiennych wyjaśniających zaangażowanie pełniło dopasowanie do pracy oraz przekonanie na temat jej sensowności (sensowność była mediatorem).

Słowa kluczowe: Zaangażowanie w pracę, dopasowanie do pracy, przywództwo, sensowność

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej