page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dopasowanie na wymiarach potrzeb wzrostu i bezpieczeństwa a zaangażowanie w pracę

Anna Szabowska-Walaszczyk,
Anna Maria Zawadzka


Streszczenie
Dominujący obecnie model zarządzania koncentruje się na takich celach i wartościach jak ciągły rozwój i realizowanie wyzwań. W literaturze wyróżnia się jednak motywację i cele o charakterze dążeniowym oraz unikowym (por. Elliot, 2008), jak również samoregulację promocyjną i prewencyjną (por. Higgins, 1997). Zatem pracownicy poza wyzwaniami mogą również chcieć realizować potrzeby bezpieczeństwa i zachowania status quo (Tamir, Diener, 2008). Postanowiono zatem zweryfikować jak dopasowanie pod względem zróżnicowanych charakterystyk motywacyjnych wiąże się z dobrostanem w obszarze pracy – zaangażowaniem w pracę opisywanym poprzez wigor, oddanie i zaabsorbowanie (Schaufeli, Bakker, 2003). W badaniu pierwszym (N = 79) weryfikowano, czy dopasowanie charakterystyk organizacji i ukierunkowania promocyjnego pracownika wiąże się ze wzrostem zaangażowania w pracę. Podobnie w badaniu drugim (N = 110) założono, że preferencja wyzwań i realizacja tej potrzeby w organizacji wiąże się ze wzrostem zaangażowania w pracę. Zgodnie z hipotezami wyniki przedstawionych badań pokazują, że im większe jest dopasowanie samoregulacyjne promocyjne (badanie 1) oraz pod względem preferencji wyzwań (badanie 2) z cechami organizacji, tym większy jest poziom zaangażowania w pracę, jednak jedynie na dwóch wymiarach: oddania i wigoru. Autorzy analizują również związki zaangażowania w pracę z charakterystykami motywacyjnymi osób oraz organizacji.

Słowa kluczowe: Zaangażowanie w pracę, dopasowanie, dążenie, unikanie, samoregulacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej