page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dopasowanie człowiek-środowisko i postawa wobec 
pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych

Agnieszka Czerw,
Joanna Czarnota-Bojarska


Streszczenie
Artykuł jest wprowadzeniem do numeru tematycznego w którym zebrano badania dotyczące subiektywnych stanów poznawczych pracownika odczuwanych w kontekście pracy, które mogą stać się znaczącymi motywatorami do pracy. Za najważniejsze tego typu stany poznawcze uważamy dopasowanie człowiek – praca i człowiek – organizacja oraz postrzeganie pracy jako wartości. W artykule przedstawiono najbardziej znaczące teorie i przykłady badań prowadzonych zarówno na świecie jak i w Polsce w tych obszarach. Zwrócono uwagę także na pozytywne, motywujące skutki zgodności cech i postaw podmiotu z cechami i wymaganiami środowiska pracy. Tekst stanowi podsumowanie najnowszej wiedzy na temat tego jak subiektywne odczucia związane ze wzajemnym dopasowaniem środowiska pracy i pracownika mogą modyfikować motywację do pracy.

Słowa kluczowe: dopasowanie człowiek – praca, dopasowanie człowiek – organizacja, wartościowanie pracy, postawa wobec pracy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej