page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza 
Dating Anxiety Scale na próbie młodych dorosłych

Katarzyna Adamczyk


Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań walidacyjnych nad polską wersją językową kwestionariusza DatingAnxietyDatingAnxietyScale for Adolescents (DAS-A) (Glickman, La Greca, 2004). Celem badań było stworzenie i walidacja polskiej wersji skali z przeznaczeniem do badań młodych dorosłych oraz ocena psychometrycznych właściwości narzędzia pozwalającego na pomiar lęku w sytuacjach umawiania się na randki, społecznego dystresu w interakcjach z rzeczywistym lub potencjalnym partnerem oraz dystresu społecznego w interakcjach z grupie różnopłciowej. Przeprowadzone analizy potwierdziły trójczynnikową strukturę polskiej wersji skali oraz ujawniły wysoką rzetelność narzędzia. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że polska wersja skali DAS-A jest rzetelnym i trafnym narzędziem do pomiaru lęku w sytuacjach umawiania się na randki.

Słowa kluczowe: lęk w sytuacjach umawiania się na randki, młodzi dorośli, ocena dorosłych Polska adaptacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej