page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach
- opis narzędzia oraz indywidualnych uwarunkowań tendencji do 
stosowania sekwencyjnych technik wpływu w bliskiej relacji

Eugenia Mandal
Marcin MorońStreszczenie
W artykule zaprezentowano procedurę przygotowania Kwestionariusza Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach, analizę jego struktury wewnętrznej oraz trafności teoretycznej. Pulę pozycji wejściowych kwestionariusza wygenerowano w oparciu o swobodne wypowiedzi osób pozostających w związkach romantycznych (n = 874) oraz analizę literatury przedmiotu. Wyselekcjonowane pozycje zostały następnie ocenione pod względem trafności teoretycznej przez 6 sędziów kompetentnych. W wersji eksperymentalnej narzędzia wykorzystano 35 pozycji, stanowiących opis 10 sekwencyjnych technik wywierania wpływu wobec partnera romantycznego. Eksperymentalną wersję kwestionariusza wykorzystano w badaniach przeprowadzonych w grupie 654 osób (351 kobiet i 303 mężczyzn) pozostających w bliskich związkach romantycznych. Grupa była silnie zróżnicowana pod względem wieku, poziomu wykształcenia oraz wykonywanego zawodu. W eksploracyjnej analizie czynnikowej uzyskano 6 czynników opisujących wykorzystywanie sekwencyjnych technik wpływu w związkach romantycznych: "strategiczna sekwencja próśb (drzwiami w twarz - stopa w drzwiach - stopa w ustach)", "liczy się każda pomoc", "fakty dokonane", "huśtawka emocjonalna", "dobry nastrój i niska piłka" oraz "scenariusze wyobraźni". Poszczególne skale narzędzia odznaczały się zadowalającą rzetelnością, 0,56 ≤ αs ≤ 0,83. Pozytywne korelacje skal kwestionariusza z męskością psychiczną, makiawelizmem, pragmatyzmem autoprezentacyjnym i dyrektywnością stanowią o trafności teoretycznej konstruowanego kwestionariusza.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej