page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Polska adaptacja skali TRIPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym

Irena Pilch, Elżbieta Sanecka, Magdalena Hyla, Karina AtłasStreszczenie
Artykuł prezentuje polską adaptację Triarchicznej Miary Psychopatii (Triarchic Psychopathy Measure, TriPM, Patrick 2010b). TriPM jest miarą samoopisową diagnozującą trzy odrębne, lecz częściowo nakładające się komponenty psychopatii: zuchwałość (boldness), bezduszność (meanness) i rozhamowanie (disinhibition) (Patrick, Fowles, Krueger, 2009). Zuchwałość jest opisywana jako powiązanie dominacji społecznej, bezlękowości i niskiej podatności na stres. Bezduszność stanowi fenotypową manifestację braku empatii, nieczułości, skłonności do wykorzystywania innych, do okrucieństwa i poszukiwania wrażeń. Rozhamowanie związane jest z impulsywnością, nieodpowiedzialnością i wrogością. W badaniu walidacyjnym uczestniczyło ponad 1600 osób z populacji ogólnej w wieku od 17 do 78 lat. Analiza potwierdziła trójczynnikową strukturę TriPM, jednak część twierdzeń trzeba było wyeliminować. Ostateczna wersja narzędzia - TriPM-41 cechuje się wysoką rzetelnością oraz koreluje w sposób oczekiwany z innymi zmiennymi, co pozwala uznać ją za przydatne narzędzie do badania psychopatii i jej składowych w grupach nieklinicznych i niekryminalnych.

Słowa kluczowe: Triarchiczna Miara Psychopatii; TriPM; psychopatia; psychopatia subkliniczna; zuchwałość; bezduszność; rozhamowanie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej