page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian?

Łukasz BudziczStreszczenie
Artykuł stanowi uzupełnienie dyskusji dotyczącej rzetelności w nauce, jaka odbyła się na łamach Psychologii Społecznej (nr 3/2012). W ostatnich latach pojawił się szereg nowych danych wskazujących na to, że Stapel mógł nie być odosobnionym przypadkiem, ale symptomem szerszego kryzysu. Nawet jeśli większość badaczy nie fabrykuje danych, bardziej subtelne zafałszowania polegające na arbitralnej obróbce danych i wybiórczych prezentacjach wyników mogą być relatywnie częste i prowadzić do poważnego zniekształcenia obrazu rzeczywistości. Na wybiórcze publikowanie i zniekształcanie danych szczególnie wskazują analizy rozkładu wartości p w literaturze (p-curve analysis), analizy prawdziwości raportowania wartości p, oraz analizy skumulowanej mocy w artykułach z wieloma badaniami. Artykuł przedstawia także najważniejszy postulaty z toczonej obecnie dyskusji nad gruntownymi zmianami w praktykach badawczych i publikacyjnych. Wskazane są przykłady, gdzie takie zmiany zostały już zainicjowane.

Słowa kluczowe: oszustwo Stapela, rzetelność danych w psychologii, psychologia fałszywa pozytywna, moc badań

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej