page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wymiary tożsamości jako predyktory przekonań młodych dorosłych 
na temat małżeństwa

Katarzyna Adamczyk, Monika WysotaStreszczenie
Celem przeprowadzonych badań było określenie, czy wymiary tożsamości wyróżnione w Modelu podwójnego cyklu formowania tożsamości stanowią predyktory przekonań młodych dorosłych na temat małżeństwa. Dwustu dziewięćdziesięciu jeden studentów (155 kobiet i 136 mężczyzn) w wieku 20-25 lat wypełniło Skalę Rozwoju Tożsamości oraz Inwentarz Przekonań na temat Małżeństwa. Analiza danych z zastosowaniem hierarchicznej analizy regresji ujawniła, iż wymiar tożsamości Eksploracja wszerz stanowił predyktor przekonania Szczególny status małżeństwa, natomiast wymiar tożsamości. Identyfikacja ze zobowiązaniem stanowił predyktor przekonania Wzajemność. Jednocześnie, osoby posiadające status tożsamości Moratorium w mniejszym stopniu niż osoby posiadające status tożsamości Osiągniętej i Ruminacyjnej spostrzegały małżeństwo jako kluczowy środek zaspokojenia swoich potrzeb. Osoby charakteryzujące się statusem tożsamości Rozproszenie w mniejszym stopniu niż osoby cechujące się statusem tożsamości Osiągniętej zgadzały się z pojęciem małżeństwa jako kompatybilnego, a nawet promującego utrzymywanie indywidualnej tożsamości małżonków. Z kolei osoby posiadające status tożsamości Przejęcie bardziej niż osoby reprezentujące status tożsamości Niezróżnicowanie zgadzały ze spostrzeganiem małżeństwa jako związku idealnie pasujących do siebie dusz lub związku pełnego porozumienia i spontaniczności. Płeć nie stanowiła predyktora przekonań na temat małżeństwa.

Słowa kluczowe: wymiary tożsamości; statusy tożsamość; przekonania na temat małżeństwa; młodzi dorośli

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej