page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Religijność młodych wchodzących w dorosłość a rozwój ich tożsamości 
i dobrostan psychiczny

Ewa Gurba, Dorota Czyżowska, Arkadiusz BiałekStreszczenie
Celem prezentowanych badań było określenie typu religijności i stylu tożsamości charakterystycznego dla badanej grupy młodych Polaków „wchodzących w dorosłość”. Równocześnie pragnęliśmy odpowiedzieć na pytanie o wzajemne zależności między religijnością, rozwojem tożsamości a poziomem dobrostanu osób będących w okresie „wyłaniającej się dorosłości”. W badaniach uczestniczyły 203 osoby (109 kobiet i 94 mężczyzn) w wieku od 20 do 25 lat. Do badania tożsamości użyto Kwestionariusza Stylów Tożsamości ISI-3 autorstwa Berzonsky’ego, do badania religijności Skali Centralności Religijności C-15 Hubera, a do badania dobrostanu Kwestionariusza Dobrostanu Psychicznego Wojciechowskiej. Uzyskane wyniki, wskazując na związek między tożsamością a religijnością i poczuciem dobrostanu pozwalają równocześnie wnioskować, że normatywny styl tożsamości jest mediatorem między religijnością a poczuciem dobrostanu młodych dorosłych.

Słowa kluczowe: młodzi dorośli, dobrostan, tożsamość, religijność

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej