page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zaufanie w organizacji: Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych

Anna Jaklik, Mariola ŁagunaStreszczenie
Zaufanie jest ważnym elementem funkcjonowania społecznego i zawodowego osób, przyczynia się także do efektywnego funkcjonowania organizacji. Artykuł prezentuje analizę zjawiska zaufania interpersonalnego w organizacji oraz ujmujących je koncepcji teoretycznych. Przedstawia rozróżnienie pojęć zaufania, skłonności do zaufania oraz wiarygodności interpersonalnej, często utożsamianych ze sobą we wczesnych analizach i badaniach. Zaprezentowane zostały także wybrane najnowsze modele teoretyczne wyjaśniające to zjawisko. Przedstawiona analiza teoretyczna może stanowić dobry punkt odniesienia dla psychologicznych badań empirycznych nad zaufaniem.

Słowa kluczowe: zaufanie interpersonalne; wiarygodność interpersonalna; psychologia organizacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej