page top

Numer 3/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Siła relacji interpersonalnej - wstępna weryfikacja koncepcji 
i metody pomiarowej

Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej ŻakStreszczenie
W artykule podjęto problematykę siły związków interpersonalnych. Zaczerpnięte z nauk społecznych koncepcje zintegrowano w postaci trójczynnikowego modelu siły relacji interpersonalnej, na którą składają się trzy wzajemnie powiązane wymiary: czas spędzony w relacji, głębokość i intymność związku oraz stopień podobieństwa partnerów. W prezentowanych badaniach (N = 554 relacji) dokonano wstępnej walidacji modelu oraz skonstruowanego do jego pomiaru Kwestionariusza siły relacji interpersonalne. Wyniki wskazują na zadowalającą trafność czynnikową, konwergencyjną i kryterialną konstruktu oraz rzetelność metody. Wyższemu natężeniu w obrębie wszystkich trzech składowych relacji towarzyszy silniejsza psychologiczna bliskość wskaźnikowana istniejącymi metodami. Badając przejawy siły relacji w życiu człowieka potwierdzono także, że relacje z osobami zaliczanymi do coraz dalszych kręgów znajomości charakteryzują się malejącą siłą, a wpływ społeczny częściej występuje w silnych relacjach.

Słowa kluczowe: siła relacji interpersonalnej, bliskość w relacji, kręgi znajomości, wpływ społeczny, metody kwestionariuszowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej