page top

Numer 3/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i 
ingracjacji  osób o różnej płci psychologicznej


Elżbieta Stojanowska
Streszczenie
Badania eksperymentalne w grupie 666 kobiet i mężczyzn dotyczyły wpływu aktywizacji Ja niezależnego i Ja współzależnego oraz narzuconej roli na efektywność ingracjacji i autopromocji kobiet i mężczyzn o różnej płci psychologicznej. Wyniki wykazały, że Ja niezależne ułatwiało efektywną autopromocję tylko w grupie kobiet, natomiast Ja współzależne nie wpływało na efektywność żadnej roli, ani w grupie kobiet, ani w grupie mężczyzn. Płeć psychologiczna w niewielkim stopniu różnicowała efektywność odgrywania ról, w większym stopniu wiązała się z atrakcyjnością autoprezentacji w zakresie cech drugoplanowych, nie związanych z rolą. W obu rolach osoby badane zostały wyżej ocenione w zakresie cech zgodnych z rolą niż w zakresie cech drugoplanowych. Uzyskane wyniki wskazują na odrębność umiejętności odgrywania ról od tożsamości jednostki.

Słowa kluczowe: Ja niezależne, Ja współzależne, płeć psychologiczna, autoprezentacja, odgrywanie ról

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej