page top

Numer 3/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Przynależność grupowa i poczucie osobistego sprawstwa: 
rola fuzji tożsamości i klarowności Ja

Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak, 
Magdalena BłażekStreszczenie
Fuzja tożsamości opisuje nakładanie się treściowych schematów Ja związanych z tożsamością grupową i osobistą. Celem prezentowanego projektu badawczego było rozwinięcie wcześniejszych badań nad fuzją tożsamości i jej związkiem z poczuciem grupowego sprawstwa i kontroli. Przeprowadzono dwa badania sprawdzając, czy osoby prezentujące silne przywiązanie do grupy własnej, przejawiające się fuzją tożsamości, będą również opisywały się jako bardziej sprawcze. Wyniki analiz korelacji, przy kontrolowaniu wpływu identyfikacji z grupą, potwierdziły istotny związek poczucia fuzji z krajem z poczuciem osobistego sprawstwa mierzonym różnymi skalami (m.in. skale orientacji na działania celowe, sprawczości i wspólnotowości oraz decyzyjności i zdecydowanego działania). Jednocześnie w obydwu badaniach powyższe związki były mediowane przez poczucie pewności i klarowności atrybutów Ja. Podsumowując, wykazano, że miara fuzji tożsamości jest rzetelnym narzędziem, które pozwala na uchwycenie tego aspektu przynależności grupowej, który jest związany z szeroko ujętym poczuciem sprawczości i orientacją na działanie.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej