page top

Numer 3/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości 
w badaniach typu self-rating


Oleg Gorbaniuk, Ewelina WłodarskaStreszczenie
Celem zrealizowanych badań było (1) opracowanie krótkich skal przymiotnikowych do pomiaru Sześciu Wielkich czynników polskiego leksykonu osobowości, (2) określenie stopnia, w jakim Pięcioczynnikowy model osobowości Costy i McCrae odzwierciedla polski leksykon używany do opisu osobowości, oraz (3) ustalenie niektórych ich korelatów psychologicznych (samoocena, aprobata społeczna) i demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie etc.) istotnych z punktu widzenia teoretycznego i metodologicznego. W badaniach wzięło udział 283 osoby w wieku od 16 do 83 lat (M = 37,51 lat, SD = 14,38 lat), 47,8% stanowili mężczyźni, a 52,2% - kobiety. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie 60-przymiotnikowej listy o bardzo dobrych wskaźnikach psychometrycznych w aspekcie zgodności wewnętrznej i stałości, niskiej korelacji pomiędzy skalami oraz umiarkowanej wrażliwości na aprobatę społeczną porównywalną do NEO-FFI. Ustalono, że Pięcioczynnikowy model osobowości w dużym stopniu jest zbieżny z podstawowymi wymiarami polskiego leksykonu osobowości w zakresie Sumienności i Ekstrawersji, w znacznym stopniu pokrywa się z wymiarem Niestabilności Emocjonalnej, natomiast w przypadku Ugodowości i Otwartości na doświadczenia podobieństwo oceniono jako przeciętne. Pomimo drobnych różnic, ogólne psychologiczne i demograficzne korelaty samoopisów przy użyciu listy przymiotnikowej do pomiaru Wielkiej Szóstki i NEO-FFI są podobne, co pośrednio dowodzi, że oba modeli odwołują się zasadniczo do tej samej rzeczywistości psychologicznej.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej