page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

W poszukiwaniu substytutu fizycznej obecności człowieka: 
Wpływ wirtualnego asystenta na skuteczność wykonania zadań

Julia Zając, Bogdan WojciszkeStreszczenie
W artykule przedstawiono wyniki trzech badań eksperymentalnych mających na celu sprawdzenie, czy wirtualna obecność społeczna, w postaci wirtualnego asystenta może wywierać taki sam wpływ na skuteczność działania, jak fizyczna obecność innego człowieka. Eksperymenty zostały zaprojektowane w oparciu o teorię facylitacji i hamowania Zajonca (1965, 1980). Wykorzystano trzy poziomy trudności zadań. Skuteczność ich wykonania była podzielona na dwa aspekty - motoryczny oraz poznawczy, co do których oczekiwano odmiennego wpływu obecności społecznej. Dwa eksperymenty potwierdziły aktywizujący wpływ obecności rzeczywistej osoby na szybkość wykonania trudnych zadań, a jeden z nich również identyczny wpływ wirtualnego asystenta. Trzeci eksperyment pokazał różnice w poprawnoœci wykonania bardzo trudnego zadania w warunkach obserwacji przez człowieka i wirtualnego asystenta. Nie udało się natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy wirtualny asystent może być substytutem rzeczywistej obecności społecznej, gdyż jego wpływ był nie zawsze zauważalny. Wyniki potwierdziły założenie, w myœl którego rzeczywista obecność człowieka jest niemożliwa do zignorowania i wywołuje pewne zmiany skuteczności działania w zależności od poziomu trudności wykonywanego zadania. W artykule zaproponowano wyjaśnienie uzyskanych efektów oraz propozycję kolejnych badań.

Słowa kluczowe: obecność społeczna, wirtualna obecność społeczna, wirtualny asystent, facylitacja społeczna, hamowanie społeczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej