page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje

Józef Maciuszek
Joanna GarlickaStreszczenie
Ellen Langer dowiodła, że dosyć łatwo można u odbiorcy aktywizować bezrefleksyjny stan umysłu, który skutkuje zwiększoną uległością na wpływ społeczny. Refleksyjność zaś jest podstawowym narzędziem obrony przez niepożądanym wpływem. W serii 4 eksperymentów sprawdzaliśmy, czy wywołanie stanu refleksyjności bądź bezrefleksyjności różnicować będzie reakcję na zawarte w pytaniach pośrednie stwierdzenia (czyli presupozycje), zawierające prośbę lub fałszywe założenia. Badani wykonywali serię zadań generujących stan refleksyjności (w oparciu o paradygmat Langer), a następnie stykali się z kluczowym komunikatem, zawierającym prośbę bądź fałszywe założenie. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują, iż aktywizacja refleksyjności zwiększa odporność na sugerowane w presupozycji treści. Uległość wobec presupozycji wyjaśniana jest konstruktem przedwczesnego związania poznawczego.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej