page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wybrane ujęcia zaangażowania społecznego o charakterze politycznym


Dorota Kanafa-ChmielewskaStreszczenie
Pierwszym celem artykułu jest prezentacja modeli zaangażowania społecznego o charakterze politycznym, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia tego zjawiska społecznego, ale nie zostały szeroko opisane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Drugi cel stanowi przedstawienie propozycji autorskiego modelu zaangażowania społecznego, który integruje przedstawione znaczące podejścia zagraniczne. Samo zaangażowanie społeczne, zwłaszcza to które nie jest wynagradzane finansowo, ma duże znaczenie dla podnoszenia jakości życia członków wielu zróżnicowanych grup społecznych.

Słowa kluczowe: zaangażowanie społeczne, zaangażowanie polityczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej