page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego 
zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej


Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, Michał Parzuchowski, 
Natalia Frankowska,  Bogdan WojciszkeStreszczenie
Czy ludzie są zdolni bezstronnie ocenić, czy dana zasada dystrybucji dóbr jest sprawiedliwa? Takie zasady nierzadko sprzyjają lub zagrażają interesowi własnemu oceniającego, co niesie ryzyko utraty obiektywizmu ocen. Jawnie niesprawiedliwa zasada może zostać zinterpretowana pozytywnie, jeśli oznacza korzyść dla oceniającego. Przedstawiamy trzy badania weryfikujące hipotezę, że zaangażowanie interesu własnego zniekształca wnioskowanie o sprawiedliwości zasad dystrybucji dóbr w taki sposób, że za bardziej sprawiedliwe uważane są zasady służące własnemu interesowi oceniających. W Badaniu pilotażowym (N = 34) doktoranci psychologii uważali kontrowersyjny regulamin przyznawania stypendium za bardziej sprawiedliwy, jeśli ich faworyzował. W Badaniu 1 (N = 97) nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w środowisku pracy było oceniane przez mężczyzn za bardziej sprawiedliwe, kiedy wiązało się z faworyzacją mężczyzn. W Badaniu 2 (N = 80) użytkownicy toru gokartowego ocenili regulamin toru jako bardziej sprawiedliwy, gdy ten skutkował wyjątkową korzyścią dla nich, lecz nie wtedy, gdy skutkował taką korzyścią dla kogoś innego. Zaobserwowane efekty dyskutujemy w odniesieniu do koncepcji automatycznego egocentryzmu (Epley i Caruso, 2004).

Słowa kluczowe: etyka egotyzmu, moralność, korupcja, sprawiedliwość dystrybutywna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej