page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Siedmiowymiarowy model aspiracji życiowych Kassera 
i Ryana: analiza trafności i rzetelności narzędzia.

Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda, 
Rafał Rymkiewicz, Blanka Kondratowicz-NowakStreszczenie
Artykuł prezentuje polską adaptację narzędzia zwanego Indeksem Aspiracji autorstwa T. Kassera i R. Ryana. Narzędzie służy do pomiaru dwóch typów aspiracji - wewnętrznych (rozwój osobisty, związki z innymi, wspólnotowość) i zewnętrznych (bogactwo, sława, wizerunek) oraz aspiracji dotyczących zdrowia. Zaprezentowano wyniki trzech badań. Wyniki pierwszego badania wskazują na dopasowanie, zakładanego przez autorów modelu siedmioczynnikowego do badanej grupy oraz satysfakcjonującą rzetelność każdej z aspiracji. Rezultaty drugiego badania zgodnie z założeniami autorów narzędzia ukazują pozytywne związki aspiracji wewnętrznych z uczuciami pozytywnymi i zadowoleniem z życia. Trzecie badanie wskazuje na pozytywne związki aspiracji zewnętrznych - bogactwa, sławy i wizerunku z orientacją materialistyczną. Prezentowane narzędzie jest trafne wewnętrznie, teoretycznie i rzetelne

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej