page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariusz Aktywności Obywatelskiej – 
narzędzie do badania różnych rodzajów aktywności obywatelskiej


Ryszard Klamut
Streszczenie
Aktywność obywatelska jest jednym z rodzajów szeroko rozumianej aktywności społecznej, którą podejmuje człowiek jako członek społeczeństwa. Stanowi przedmiot analiz socjologicznych jako podstawa istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Coraz bardziej znaczące miejsce zdobywa także w badaniach psychologicznych. Artykuł prezentuje kontekst teoretyczny oraz procedurę tworzenia i weryfikacji empirycznej narzędzia pozwalającego badać aktywność obywatelską jako złożoną kategorię działalności człowieka. Kwestionariusz Aktywności Obywatelskiej (KAO) został zbudowany w oparciu o teoretyczny model, w którym wyróżnia się cztery rodzaje aktywności obywatelskiej: społecznikostwo, partycypację społeczną, indywidualną aktywność polityczną oraz partycypację polityczną. Rezultaty badań prowadzonych na trzech grupach badawczych, w których łącznie brało udział 739 osób, potwierdzają na poziomie empirycznym teoretyczny model zróżnicowania aktywności obywatelskiej, a uzyskane parametry wskazują na satysfakcjonujący poziom rzetelności oraz trafności tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Słowa kluczowe: aktywność obywatelska, rodzaje aktywności obywatelskiej, pomiar psychologiczny, partycypacja społeczna, partycypacja polityczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej