page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego 
z ekspresji mimicznej twarzy 


Michał Olszanowski, Piotr Winkielman
Streszczenie
Niniejsza praca eksploruje procesy emocji i poznania społecznego, w kontekście oceniania mimicznej ekspresji emocji. Prezentowane badanie sprawdza, czy poznawczy wysiłek związany z kategoryzacją ekspresji twarzy wpływa na wnioskowanie o czytelność intencji aktora i takze chęć obserwatora do bliższego poznania aktora. Zakładano, że ekspresja emocji podstawowych jest łatwo przetwarzana (szybko kategoryzowana), zaś osoba ją prezentująca łatwo oceniana (np. osoba z wyrazem złości – jako agresywna, zaś z wyrazem radości – jako miła). Jednak nieczytelne/mieszane wyrazy mimiczne są trudne w przetwarzaniu (wolno kategoryzowane), co wywołuje negatywną reakcję i sądy. W trakcie eksperymentu uczestnikom pokazywano zdjęcia twarzy, których ekspresje zostały komputerowo zmodyfikowane, przechodząc w 14 krokach od złości do radości. Zadanie polegało na jak najszybszej kategoryzacji wyrażanej emocji (złość lub radość), a następnie badany oceniał cechy widzianej twarzy (tj. jak czytelne są intencje osoby oraz czy chciałby ją poznać). Wyniki pokazały, że oceny twarzy z mieszanymi emocjami zostały obniżone w stosunku do prognozowanej liniowej tendencji wzrostu na wymiarze negatywno-pozytywnym (tj. im więcej radości tym wyższa ocena). Artykuł dyskutuje potencjalny wpływ płynności przetwarzania na złożone sądy społeczne i wnioskowanie o cechach.

Słowa kluczowe: Ekspresja mimiczna emocji, dynamika przetwarzania, ocena społeczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej