page top

Zaakceptowany 2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Rozumienie emocji a agresywność i wrogość.
Mediacyjna rola empatii, aleksytymii i makiawelizmu.


Marcin MorońStreszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki dwóch badań korelacyjnych (n = 152 i n = 148), w których analizowano strukturę związków między zdolnością rozumienia emocji a różnymi formami agresywności. Wykazano brak istotnych bezpośrednich związków między rozumieniem emocji a agresywnością. W toku analiz mediacyjnych wypracowano modele relacji między rozumieniem emocji a różnymi formami agresywności, w których zmiennymi pośredniczącymi były dwa wymiary empatii: osobista przykrość i przyjmowanie perspektywy oraz dwa wymiary aleksytymii: zewnętrznie zorientowane myślenie i trudności w identyfikacji emocji.

Słowa kluczowe: rozumienie emocji, agresywność, wrogość, empatia, aleksytymia, makiawelizm

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej