page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ prawicowego autorytaryzmu i orientacji na dominację społeczną 
na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych


Marek BłażewiczStreszczenie
Według teorii podwójnego procesu Duckitta (2001), prawicowy autorytaryzm i orientacja na dominację są różniącymi się dyspozycjami psychologicznymi, pozwalającymi radzić sobie odpowiednio z nieprzewidywalnym, zagrażającym światem oraz ze światem widzianym jak arena walki o pozycję. Jeśli tak jest, w procesach wnioskowania o innych wysoki autorytaryzm powinien kierować uwagę na cechy związane ze wspólnotowością (w celu redukcji nieprzyjemnych odczuć poprzez oparcie w grupie i zaufanie innym), natomiast orientacja na dominację powinna zwiększać wyczulenie na cechy kompetencji (w celu określenia, w jakim stopniu druga osoba jest konkurencyjna). Badanie przeprowadzone na grupie 91 studentów wykazało, że autorytaryzm wiąże się z wyższą inferencją cech wspólnotowych pozytywnych, dominacja zaś niższą inferencją zarówno pozytywnych, jak i negatywnych cech wspólnotowych, obie zaś zmienne nie miały związku ze zwykłą preferencją tych cech. Wyniki można tłumaczyć w oparciu o zapotrzebowanie psychologiczne, jakie stoi za rozwojem określonego zespołu przekonań społecznych.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej