page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach


Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Anna LatusekStreszczenie
Zazdrość jest wzbudzana poprzez rzeczywiste lub wyobrażone oznaki zaangażowania partnera bliskiego związku w relację o charakterze romantycznym z osobą trzecią i przejawia się jako uczucie niezadowolenia, lęk przed utratą partnera oraz poczucie dyskomfortu (Clanton i Smith, 1997). Doświadczanie zazdrości wiąże się z motywacją do utrzymywania partnera przy sobie (Buss, 1992). Indukowanie zazdrości u partnera może być nie tylko metodą zabezpieczania trwałości związku ale i techniką wywierania wpływu w bliskim związku (Fleischmann, i in., 2005). W prezentowanych badaniach sprawdzano czy wzbudzanie zazdrości jako metody wywierania wpływu w bliskich związkach wiąże się z doświadczaniem zazdrości, stylem przywiązania, płcią psychiczną, samooceną warunkowaną jakością bliskiej relacji, atrakcyjnością własną i partnera, ocena jakości alternatyw własnych i partnera, a także intymnością, namiętnością i zaangażowaniem. Badaniami objęto 141 osób (70 mężczyzn i 71 kobiet) w wieku M = 28,5 lat (SD = 11,93). Wykazano istnienie dodatnich związków pomiędzy odczuwaniem zazdrości a gotowością stosowania jej jako metody wywierania wpływu w bliskim związku. Potwierdzono znaczenie lęku w odczuwaniu i indukowaniu zazdrości. Predyktorami indukowania zazdrości były intymność, zaangażowanie oraz ocena jakości alternatyw własnych i partnera.

Słowa kluczowe: wywieranie wpływu, zazdrość, bliskie związki

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej