page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Katarzyna Jaśko
Marta SzastokStreszczenie
Statystyki wynagrodzeń zbierane w różnych krajach pokazują znaczące nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Istnieją dwie alternatywne grupy wyjaśnień tego zjawiska. Z jednej strony wskazuje się na odmienny poziom potencjału zawodowego kobiet i mężczyzn jako wytłumaczenie nierównych wynagrodzeń. Z drugiej strony podkreśla się rolę stereotypów i uprzedzeń prowadzących do dyskryminacji kobiet w środowisku zawodowym. Celem artykułu jest omówienie tych wyjaśnień oraz analiza powiązanej z nimi literatury. Na podstawie dokonanego przeglądu można stwierdzić, że podejście oparte na kapitale zawodowym kobiet i mężczyzn nie wyjaśnia całkowicie luki płacowej. Istotną rolę odgrywają stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet na rynku pracy. W artykule zidentyfikowano również obszary wymagające dalszych badań.

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, wynagrodzenia, płeć

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej