page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Sekwencyjność napływających informacji a 
formowanie wrażenia dotyczącego innej osoby 

Bogusława Błoch
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski 

Dariusz Doliński
Instytut Psychologii PAN

Streszczenie
W poprzednich badaniach wykazano, że przerwa w napływających informacjach wpływa na wielkość odpowiedzialności przypisywanej danej osobie i potęguje myślenie stereotypowe. W prezentowanym artykule przedstawiono eksperyment naturalny w kwestii roli, jaką przerwa w napływających informacjach odgrywa w formowaniu wrażenia dotyczącego innej osoby. Wykazaliśmy, że przerwa ta wpływa negatywnie na sympatię do przedstawianego człowieka. Efekt ten był częściowo modyfikowany przez czas, jaki upływał od zakończenia właściwej części eksperymentu do pomiaru zmiennej zależnej.

Słowa kluczowe: stereotypy, formowanie wrażeń, sądy społeczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej