page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne 
i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego 

Michał Bilewicz
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie
W pracy przedstawiono teorie i badania z zakresu społecznych i temporalnych kategoryzacji oraz ich wpływu na efektywność kontaktu międzygrupowego. Autor dokonuje przeglądu istniejących koncepcji kontaktu oraz przedstawia własne hipotezy dotyczące roli postrzegania międzygrupowego w procesie ograniczania uprzedzeń i poprawy stosunków międzygrupowych. Trzy główne podejścia (kontakt spersonalizowany, kontakt z wyrazistymi kategoriami oraz kontakt w oparciu o jedną drużynę) są przedstawione w kontekście własnych badań nad spotkaniami polsko-żydowskimi. Nowa koncepcja, bazująca na przyjmowaniu perspektywy grupy obcej (transgresje międzygrupowe), przedstawiona została jako potencjalna alternatywa wobec istniejących podejść.

Słowa kluczowe: hipoteza kontaktu, kontakt międzygrupowy, kategoryzacja, uprzedzenia

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej