page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Jak bezpowrotnie stłumić myśli o alkoholizmie niedźwiedzia? 
Pomyśleć o jego kumplu - niealkoholiku. 

Kinga Piber-Dąbrowska
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Grzegorz Sędek
Instytut Psychologii PAN

Streszczenie
W artykule opisane są wyniki dwóch badań testujących przypuszczenie, że zredukowana zostanie naddostępność tłumionych skojarzeń z reprezentantem negatywnie postrzeganej kategorii, jeśli przed lub po tłumieniu nastąpi koncentracja myśl na osobie spoza kategorii. W obu badaniach uczestnicy po zapoznaniu się z charakterystyką dwóch kolegów, z których jeden był przedstawiony jako alkoholik, opisywali typowy dzień każdego z nich. W eksperymencie pierwszym najpierw dokonywali opis dnia kolegi - niealkoholika, a potem alkoholika, zaś w badaniu drugim kolejność opisów była odwrotna. W obu badaniach manipulowano tłumieniem stereotypowego opisywania alkoholika. Po opisach uczestnicy wypełniali test rozpoznawania dokładności zapamiętywania informacji o tych mężczyznach. Wyniki badań potwierdziły przypuszczenia.

Słowa kluczowe: stereotypy, uprzedzenia, tłumienie, kontrola umysłowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej