page top

Numer 2/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O nietendencyjnym i tendencyjnie przychylnym osądzaniu winowajcy 
z negatywnie stereotypizowanej kategorii 
	
Małgorzata Styśko
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie
Tak intuicyjnie jak i w świetle literatury na temat atrybucji winy należałoby się spodziewać, że przynależność winowajcy do kategorii o negatywnym stereotypie powinna nasilać skłonność do obwiniania go. Badania pokazują jednak, że nie jest to regułą. W niektórych okolicznościach osoba z takiej kategorii jest osądzana podobnie lub nawet korzystniej niż osoba spoza niej. W artykule omawiam trzy mechanizmy stojące u podłoża takich zjawisk: proces systematycznego przetwarzania informacji, proces korekty sądu oraz alternatywny sposób wykorzystania wiedzy stereotypowej w procesie obwiniania, który polega na posłużeniu się wiedzą o małej powszechności występowania członków danej kategorii w rzeczywistości społecznej obserwatora.

Słowa kluczowe: stereotypy, prawdopodobieństwo interakcji międzygrupowej, kontrola stereotypów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej