page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kontekst i stereotypizacja: Ograniczanie aktywizacji stereotypu 
poprzez trening analitycznego przetwarzania informacji 

Marcin Bukowski
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie możliwości ograniczania automatycznej aktywizacji stereotypu poprzez manipulacje bezpośrednim kontekstem zadaniowym. Oczekiwano, że specyfika wzbudzonego i trenowanego przed pomiarem aktywizacji stereotypu trybu przetwarzania informacji, może modyfikować dostępność skojarzeń stereotypowych. W szczególności przewidywano, że procedura rozpoznawania neutralnych słów będzie wytwarzać analityczny tryb przetwarzania informacji, który w następstwie osłabi dostępność skojarzeń pomiędzy kategoria a cechą stereotypową. Natomiast trening klasyfikacji pojęć wzmocni styl przetwarzania związany z prostym podziałem bodźców na dwie kategorie i w efekcie nasili tendencję do aktywizowania stereotypowych skojarzeń. Wyniki potwierdzają pierwszą predykcję, dostarczając również danych odnośnie dynamiki aktywizacji stereotypu.

Słowa kluczowe: aktywizacja stereotypu, tryb przetwarzania informacji, kontekst zadaniowy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej