page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Historia i stereotyp: Dwie przesłanki rozumienia innej osoby 

Jerzy Trzebiński
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Ewa Antczak
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa


Streszczenie
Stereotypizacja polega na spostrzeganiu osoby jako przedstawiciela określonej kategorii i przypisywaniu jej atrybutów przynależnych tej kategorii. Na osobę spojrzeć jednak możemy w inny sposób, gdy dostrzegamy przede wszystkim jej historię. Wyniki naszych eksperymentów świadczą, że aktywizacja nastawienia narracyjnego zwiększa udział treści odnoszących się do motywów poznawanej osoby, przy jednoczesnym osłabieniu roli stereotypów. Efekty te stwierdzono zarówno wtedy, gdy badany z rozwagą dokonywał charakterystyki postaci, jak i wtedy, gdy szybko decydował o przypisaniu jej atrybutów. Sugeruje to, że narracyjny sposób spostrzegania przejawia się zarówno na poziomie procesów o dużej jak i bardzo małej kontroli świadomości.

Słowa kluczowe: spostrzeganie społeczne, narracje, narracyjne rozumienie drugiej osoby, empatia, stereotyp

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej