page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ przekonań na temat stałości-zmienności charakteru narodowego 
na stereotypy i ustosunkowanie do innych narodowości 

Kinga Lachowicz-Tabaczek
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Sylwia Cisek
Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej


Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badania, w którym sprawdzono hipotezę, że na stereotypy i ustosunkowanie wobec reprezentantów innych narodowości mogą wpływać przekonania na temat stałości zmienności cech charakteru narodowego. U uczestników badania wzbudzano przekonanie o stałości/zmienności cech własnej lub obcych nacji, a następnie mierzono wartościowość ujawnianych przez nich stereotypów oraz ustosunkowanie do innych nacji. W porównaniu z osobami przekonanymi o stałości charakteru obcych nacji, osoby, które przyjmowały przekonanie, że charakter ten jest zmienny, wykazały bardziej pozytywny stereotyp i ustosunkowanie wobec obcych narodowości. Przeciwnie, badani, u których wzbudzono przekonanie o stałości polskich cech narodowych ujawniali bardziej pozytywne ustosunkowanie wobec innych nacji, w porównaniu z tymi, u których aktywizowano przekonanie, iż polskie cechy narodowe mogą podlegać zmianom.

Słowa kluczowe: stereotypy, postawy wobec innych narodów, przekonania o stałości i zmienności cech narodowych

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej