page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów - zarys problematyki 

Kinga Piber-Dąbrowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Grzegorz Sędek
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk


Streszczenie
Wprowadzenie do numeru tematycznego "Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów" przedstawia powiązania między dziewięcioma artykułami tego tomu oraz szerszy kontekst teoretyczny tej problematyki badawczej. Omawiamy zwięźle szereg różnych procesów poznawczych, motywacyjnych, osobowościowych i społecznych, które mogą redukować działanie uprzedzeń i stereotypów. Podkreślamy ważny wkład polskich psychologów społecznych w tej dziedzinie oraz wskazujemy na potencjalne możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy.

Słowa Kluczowe: redukowanie uprzedzeń i stereotypów; stosowanie stereotypów społecznych; mechanizmy samoregulacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej