page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wyśmiej stereotyp! Czynniki redukujące zagrożenie stereotypem 

Sylwia Bedyńska
Instytut Psychologii PAN
Joanna Dreszer
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Zagrożenie stereotypem jest postrzegane jako istotny czynnik pogarszający wykonanie zadań przez osoby z grup stereotypizowanych w społeczeństwie jako mało zdolne. Jak pokazują dziesiątki pomysłowych badań, aktywizacja treści stereotypowych przebiega automatycznie, pod wpływem bodźców niekiedy odlegle powiązanych z tożsamością członków stereotypizowanych grup (Davies, Spencer, Steele, 2003). W niniejszym tekście zaprezentowano empirycznie przetestowane czynniki, które redukują zagrożenie stereotypem, immunizując jednostkę na jego dewaluujący wpływ. Można wśród nich wyodrębnić procesy tożsamościowe (postrzeganie siebie jako mniej typowego członka grupy własnej; szukanie podobieństw do członków grupy odnoszących sukcesy w dziedzinie, której dotyczy stereotyp; procesy indywiduacji) oraz ogólniejsze metody redukcji stresu lub podnoszenia osiągnięć poprzez zmianę poglądów na temat zdolności. Słowa kluczowe: stereotypy, zagrożenie stereotypem

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej