page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Bufor wielokulturowy


Monika Biłas-Henne, Paweł Boski
Streszczenie
Praca dotyczy problemów adaptacyjnych studentów międzynarodowych programu Erasmus. Ze względu na konieczne rozszerzenie pojęciowe w zakresie psychologii akulturacji, wprowadzony został nowy termin – bufor wielokulturowy, oznaczający grupę społeczną, o międzynarodowym składzie, spełniający funkcję ochronną wobec trudnej rzeczywistości lokalnej. Badanie przeprowadzone na próbie europejskiej (N=1891). potwierdziło istnienie bufora wielokulturowego we wszystkich badanych populacjach. Testowany został model liniowo-strukturalny wyjaśniający podejmowanie kontaktów w ramach trzech środowisk: studentów miejscowych, zagranicznych oraz rodaków. Œrodowiska te nie są antagonistyczne wobec siebie, o ile kontakty w ramach każdego wiążą się ze wsparciem. Do satysfakcji z pobytu przyczyniają się kontakty podejmowane w ramach bufora wielokulturowego; jednak satysfakcja z pobytu wyjaśniana jest przede wszystkim częstotliwością kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej, wsparciem od miejscowych oraz kompetencjami w zakresie kultury lokalnej (adaptacją społeczno-kulturową) oraz pozytywnymi emocjami doświadczanymi z przedstawicielami kultury lokalnej (przystosowaniem psychologicznym). Do podejmowania kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej przyczynia się kulturowa motywacja do wyjazdu oraz praca podejmowana przez studentów na stypendium; znajomość języka lokalnego związana jest z mniejszą ilością kontaktów z rodakami.

Słowa kluczowe: bufor wielokulturowy, akulturacja, procesy adaptacyjne, studenci międzynarodowi

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej