page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kulturowa adaptacja Międzykulturowej Skali Radzenia ze Stresem 
(Cross-Cultural Coping Scale - CCCS) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka


Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben Kuo,
Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta GoberStreszczenie
W ramach międzynarodowego projektu badawczego mającego na celu porównanie kultur pod względem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem dokonano adaptacji Międzykulturowej Skali Radzenia ze Stresem (Cross-Cultural Coping Scale) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka (2006). Skala ta jest oparta na idei scenariuszy (konstruowanych stosownie do celu badania) przedstawiających sytuacje trudne i listy możliwych reakcji na daną sytuacje. Badanie obejmowało próby pochodzące z Norwegii, Polski, Białorusi i Rosji(N=759). Przeprowadzono wielogrupową konformacyjną analizę czynnikową (MG CFA) przy pomocy programu AMOS 21w celu ustalenia równoważności pomiaru na poziomie konfiguralnym, metrycznym i skalarnym. Po wyłączeniu próby rosyjskiej z powodu braku równoważności konfiguralnej (wyłoniono cztery czynniki w tej próbie, zamiast postulowanych trzech), w pozostałych trzech próbach (norweskiej, polskiej i białoruskiej) osiągnięto akceptowalną równoważność konfiguralną i metryczną skali. Utworzono dwie wersje skali CCCS: zachodnią i rosyjską. Obie wersje miały satysfakcjonujące współczynniki rzetelności.

Słowa kluczowe: Międzykulturowa Skala Radzenia ze Stresem, pomiar równoważności, MG CFA

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej