page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

PrzyjaŸń pod mikroskopem. Metodologiczne problemy w badaniach 
nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich


Piotr Szarota
Streszczenie
Artykuł zajmuje się umiejscowieniem badań nad przyjaŸnią w kontekście współczesnych przemian w zakresie stylów życia i komunikacji międzyludzkiej, pokazuje też złożoność i płynność tego pojęcia, które wymyka się jednoznacznym definicjom. Zarysowane zostają obszary badawcze związane z analizą wzorów kulturowych, ról płciowych i ponowoczesnym rozumieniem bliskich relacji. Zgodnie z zawartą w artykule tezą współczesne badania na temat przyjaŸni powinny operować interdyscyplinarnym podejściem, jeżeli nie na poziomie metodologicznym, to na poziomie teoretycznym.

Słowa kluczowe: przyjaŸń, relacje interpersonalne, różnice kulturowe, role płciowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej