page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wiara w grę o sumie zerowej, jako aksjomat społeczny: 
badanie w 37 krajach


Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke

Streszczenie
Dotychczasowe badania nad wiarą w grę o sumie zerowej na próbach polskich wykazały, że wiara w grę jako przekonanie o antagonistycznej naturze relacji, wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji społecznych. Niniejszy artykuł przedstawia wiarę w grę o sumie zerowej w nowym międzykulturowym kontekście, jako uniwersalny aksjomat społeczny, nieopisany dotąd przez Leunga i Bonda (Leung i in., 2002; Bond i in., 2004). Celem potwierdzenia hipotezy co do aksjomatycznego charakteru wiary w grę o sumie zerowej, przeprowadzono badanie w 37 krajach, na próbie międzykulturowej (N = 6138), analizując dane na poziomie indywidualnym i kulturowym. Badanie wykazało, że wiara w grę jako aksjomat wchodzi w związki z innymi wymiarami kulturowymi, głównie cynizmem społecznym oraz obiektywnymi makro wskaŸnikami polityczno-ekonomicznymi, tym samym wykazując cechy nowego wymiaru kulturowego.

Słowa kluczowe: wiara w grę o sumie zerowej, aksjomaty społeczne, psychologia międzykulturowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej