page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych


Anna KwiatkowskaStreszczenie
Zdobywanie wiedzy o świecie, o człowieku, o jego funkcjonowaniu psychologicznym, nie jest procesem neutralnym ideologicznie. Proces badawczy jest w swojej istocie produktem kulturowym i każdy z jego etapów wyraża w jakiś sposób idee, wartości, reguły zachowania właściwe dla danej kultury. Psycholodzy podejmujący badania międzykulturowe czasami zbyt optymistycznie zakładają, że wiedza metodologiczna, zdobyta w ramach wykształcenia w zakresie psychologii głównego nurtu, jest na tyle uniwersalna, że wystarczy wiernie przetłumaczyć narzędzia na lokalny język, lub zatrudnić przedstawiciela lokalnej społeczności w charakterze pomocnika badacza, by zdobyć znaczące, wartościowe dane na interesujący badacza temat. O tym, że takie działania nie są wystarczające, powinien przekonać potencjalnego badacza ten artykuł, poświęcony metodologicznym aspektom prowadzenia badań naukowych w psychologii międzykulturowej i kulturowej. Zastanowimy się, na czym polega ich specyfika, z jakimi problemami może zetknąć się badacz i jak może je rozwiązywać. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowana taksonomia badań międzykulturowych, a także paradygmaty badawcze funkcjonujące w tym obszarze. W drugiej części przyjrzymy się niektórym pułapkom metodologicznym, w jakie może wpaść psycholog międzykulturowy, głównie odnoszące się do problemu ekwiwalencji w badaniach i błędów tendencyjności metody.

Słowa kluczowe: badania międzykulturowe, taksonomia metod, paradygmaty badawcze, równoważność metody, błędy tendencyjności

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej