page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych


Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Piergiorgio Argentero,
Sergiu Baltatescu, Gopa Bardhwaj, Marcin Bukowski, Rachel Calogero,
Melania Chargazia, Amanda Clinton, Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko,
Narine Khachatryan, Martina Klicperova-Baker, Monika Kovacs, Eva Letovancova,
Kadi Liik, Jarosław Michałowski, Hilde T. Nord, Elena Paspalanova,
Mariano Rojas, Joanna Różycka, Beate Seibt, Iryna Semkiv,
Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong, Alain Van Hiel, Kees van den Bos,
Eduardo Wills - HerreraStreszczenie
W oparciu o dane z prób studenckich z 27 krajów (N = 6192) sprawdzano uniwersalność trójwymiarowego modelu postaw roszczeniowych – zarówno w obrębie badanych prób krajowych jak i na poziomie ponadkulturowym. W artykule przedstawiamy model teoretyczny umożliwiający porównania międzykulturowe w odniesieniu do postaw roszczeniowych oraz związki wyróżnionych postaw ze wskaŸnikami rozwoju socjoekonomicznego społeczeństw (w tym funkcjonowania demokracji i gospodarki) oraz wartościami kulturowymi S.Schwartza. Uzyskane wyniki omawiamy w odniesieniu do modelu ekokulturowego J. Berry`ego oraz teorii rozwoju ludzkiego R. Ingleharta.

Słowa kluczowe: postawy roszczeniowe, rozwój społeczny, model ekokulturowy, teoria rozwoju ludzkiego, wartości kulturowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej