page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Znaczenie kolektywizmu i indywidualizmu dla zachowań rodzicielskich matek 
oraz przywiązania polskich i niemieckich nastolatków 
w perspektywie hipotezy kulturowego dopasowania


Katarzyna Lubiewska
Streszczenie
Celem badania była weryfikacja hipotezy dopasowania kulturowego (HKD) w kontekście zachowań rodzicielskich matek oraz rozwoju przywiązania ich dzieci w rodzinach polskich i niemieckich. W tym celu zbadano spójność w zakresie dominującej (indywidualistycznej lub kolektywistycznej) kultury kraju ze wzorcem wpływu indywidualistycznej lub kolektywistycznej orientacji wartościującej matek na: (1) ich zachowania rodzicielskie oraz (2) jakość przywiązania ich nastoletnich dzieci. W Niemczech oczekiwano zgodności pomiędzy indywidualizmem kultury a znaczeniem indywidualizmu matek dla ich zachowań rodzicielskich i przywiązania dziecka, w Polsce zaś spodziewano się większego znaczenia kolektywizmu. Zakładano także większą podatność unikania aniżeli niepokoju przywiązaniowego nastolatków na oddziaływanie kultury. Badanie jest częścią międzynarodowego projektu „Value of Children”. Próba składała się z nastoletnich dzieci i ich matek w Polsce (N = 569) oraz w Niemczech (N = 305). Przywiązanie zbadano przy pomocy skali AAS (Collins i Read, 1990), wartości – przy pomocy skali Schwartz’a i Bilsky’ego (1990), zaś zachowania rodzicielskie – za pomocą skali PARQ (Rohner i in., 1980). Do przetestowania modelu użyto modelowania równań strukturalnych w schemacie wielogrupowym. Wyniki badań dostarczyły dowodów wspierających HDK, potwierdzając znaczenie kolektywizmu dla zachowań rodzicielskich matek w Polsce oraz indywidualizmu dla akceptacji rodzicielskiej matek, jak również unikania przywiązaniowego dziecka w Niemczech. Wyniki wspierają tezę postulującą pozytywną rolę wartości normatywnych dla danej kultury w rozwoju przywiązania.

Słowa kluczowe: przywiązanie, kolektywizm/indywidualizm, hipoteza dopasowania kulturowego

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej