page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Tylko głupcy uśmiechają się do obcych? Analiza różnic kulturowych 
w postrzeganiu społecznym inteligencji i szczerości osób uśmiechniętych.


Kuba Kryś, Karolina Hansen 
Streszczenie
Badania nad postrzeganiem społecznym wskazują, że osoby uśmiechające się są na licznych wymiarach postrzegane korzystniej aniżeli osoby nieuśmiechające się. Jednakże w niniejszych badaniach twierdzimy, że ta zależność nie zawsze jest pozytywna ponieważ postrzeganie uśmiechu może być zależne od kultury i takich jej wymiarów jak indywidualizm-kolektywizm czy asertywność. Eksperyment przeprowadzony w sześciu krajach (w Polsce, Niemczech, Norwegii, Iranie, USA oraz RPA) pokazał, że osoby uśmiechające się mogą być w kulturach kolektywistycznych i mało asertywnych postrzegane mniej korzystnie od osób nieuśmiechających się. W Niemczech osoby uśmiechnięte zostały ocenione jako bardziej inteligentne, a w Iranie jako mniej inteligentne niż osoby nieuśmiechnięte. Ponadto we wszystkich krajach poza Iranem osoby uśmiechnięte były postrzegane jako bardziej szczere niż osoby nieuśmiechnięte. Dyskutujemy stwierdzone efekty w kontekście zróżnicowania kultur opisanego przez House’a i zespół (2004) oraz przez Hofstedego (2001).

Słowa kluczowe: uśmiech, postrzeganie społeczne, inteligencja, szczerość, kultura

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej